ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ.

software

A repair technician might work in a corporate information technology department, a central service center, or a retail computer sales environment. A public sector technician might work in the military, national security or law enforcement communities, health or public safety field, or an educational institution.

Despite the vast variety of work environments, all computer technicians perform similar physical and investigative processes, including technical support.

install

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

  • Εγκατάσταση windows ( format )
  • Εγκατάσταση προγραμμάτων ( Οffice – Antivirus )
  • Εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης ( Drivers )
  • Ρύθμιση λογισμικού windows σε δίκτυο

Experienced technicians might specialize in fields such as data recovery, system administration, or information systems. Some technicians are self-employed or own a firm that provides services in a regional area. Some are subcontracted as freelancers or consultants. While computer hardware configurations vary widely.

This type of technician ranges from hobbyists and enthusiasts that volunteer or make a little side money, to those who work professionally in the field.

antivirus

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΙΩΝ

  • Εκκαθάριση Η/Υ από ιούς trojans, spyware, worms κ.λ.π
  • Εκκαθάριση USB απο ιούς και Shortcuts virus
  • Εκκαθάριση εξωτερικού σκληρού δίσκου απο ιούς trojans, spyware, worms κ.λ.π